Dla kandydatów

UWAGA ! TRWA NABÓR DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŻEGOCINIE – SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH 🙂

👉 UWAGA!

Szkoła muzyczna organizuje lekcje przygotowawcze dla dzieci wyrażających chęć przystąpienia do przesłuchań wstępnych 😃 informacja poniżej

NauczycielTerminFilia szkoły
Dariusz Rybka20 kwietnia 2023 godz.16.00 -17.30Żegocina
Sylwester Bryniak28 kwietnia  2023 godz. 15.30 – 16.30Lipnica Murowana
Michał Żelasko 25  kwietnia 2023 godz. 16:00 Laskowa
Krzysztof Puch20  kwietnia  2023 godz.17.30 – 20.00Pasierbiec

Przesyłamy szczegółowy harmonogram dni otwartych i czekamy na Was! 🙂

INFORMACJA!

W dniu 11.05.2023 r. o godzinie 17:00 w AULI SZKOLNEJ w Żegocinie odbędzie się koncert podsumowujący dni otwarte, na który zapraszamy wszystkie dzieci chcące rozpocząć naukę w szkole muzycznej.

PODANIE, KWESTIONARIUSZ OSOBOWY ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY MUZYCZNEJ – DO POBRANIA  ↓

UWAGA RODZICE!

Podczas składania podania o przyjęcie dziecka do szkoły należy przygotować dokument potwierdzający zgodność danych dziecka zawartych w podaniu:

1) nazwisko i imię kandydata

2) data urodzenia

3) numer PESEL

4) miejsce urodzenia

UWAGA 6-LATKOWIE

Ubiegając się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie kandydata w wieku sześciu lat, oprócz podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

1) zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym przyjęcie do szkoły, 

2) zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku braku korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym przyjęcie do szkoły.

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do gry na wybranym instrumencie.

gdpr-image
W celu zapewnienia wyższej jakości usług na tej stronie użyto plików cookie.
Skip to content