Dla kandydatów

UWAGA ! ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŻEGOCINIE – SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH 🙂

Podania można składać w sekretariatach w poszczególnych filiach oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej

(w przypadku przesłania podania drogą mailową oryginał należy dostarczyć w dniu przesłuchań wstępnych)

PODANIE I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY MUZYCZNEJ – DO POBRANIA  ↓

https://www.smzegocina.pl/wp-content/uploads/2024/04/poddanie-ze-strony-2024.pdf (prośba o druk dwustronny)

Wraz z podaniem należy dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do gry na wybranym instrumencie! (od lekarza rodzinnego)

👉 UWAGA!

Szkoła muzyczna organizuje lekcje przygotowawcze dla dzieci wyrażających chęć przystąpienia do przesłuchań wstępnych 😃 informacja poniżej

NauczycielTerminFilia szkoły
Mateusz Rąpała17 maja 2024 godz.18.30 -19.15, sala 25Żegocina
Sylwester Bryniak17 maja 2024 godz. 17.00 – 18.00, sala matematycznaLipnica Murowana
Karolina Imielska16 maja 2024 godz. 18.30 – 19.15, sala 61Laskowa
Michał Światkowski14 maja 2024 godz.17.00 – 18.00, sala 11Ujanowice
Krzysztof Puch09 maja 2024 godz. 18.00 – 19.00, sala 13Pasierbiec

Szkoła organizuje także dni otwarte, których harmonogram znajduje się poniżej ↓ Czekamy na Was! 🙂

INFORMACJA!

W dniu 24.05.2024 r. o godzinie 17:00 w AULI SZKOLNEJ w Żegocinie odbędzie się koncert podsumowujący dni otwarte, na który zapraszamy wszystkie dzieci chcące rozpocząć naukę w szkole muzycznej.

Jak wygląda nauka w szkole muzycznej? Jakie są przedmioty? Ile godzin? ↓

Nauka w szkole muzycznej I stopnia odbywa się w dwóch cyklach kształcenia: cyklu 6-letnim lub 4-letnim. Do cyklu 6-letniego przyjęci mogą być kandydaci, którzy w roku kalendarzowym, w którym ubiegają się o przyjęcie do szkoły kończą co najmniej 6 lat i nie więcej niż 10. Do cyklu 4-letniego przyjęci mogą być kandydaci, którzy w roku kalendarzowym, w którym ubiegają się o przyjęcie do szkoły kończą co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16.

KlasaPrzedmiotyLiczba godzin
Kl. I c6– Przedmiot główny (instrument)
– Kształcenie słuchu
– Rytmika
– 2×30 min
– 2×45 min
– 45 min
Kl. II i III c6– Przedmiot główny (instrument)
– Kształcenie słuchu
– Rytmika
– Akompaniament
– 2×30 min
– 2×45 min
– 45 min
– 15 min
Kl. IV c6– Przedmiot główny (instrument)
– Kształcenie słuchu
– Wiedza o muzyce
– Chór/orkiestra
– Akompaniament
– 2×45 min
– 2×45 min
– 45 min
– 2×45 min
– 15 min
Kl. V i VI c6– Przedmiot główny (instrument)
– Kształcenie słuchu
– Wiedza o muzyce
– Chór/orkiestra
– Fortepian dodatkowy
– Akompaniament
– 2×45 min
– 2×45 min
– 45 min
– 2×45 min
– 30 min
– 15 min
Kl. I c4– Przedmiot główny (instrument)
– Kształcenie słuchu
– 2×45 min
– 2×45 min
Kl. II c4– Przedmiot główny (instrument)
– Kształcenie słuchu
– Wiedza o muzyce
– Chór/orkiestra
– Akompaniament
– 2×45 min
– 2×45 min
– 45 min
– 2×45 min
– 15 min
Kl. III i IV c4– Przedmiot główny (instrument)
– Kształcenie słuchu
– Wiedza o muzyce
– Chór/orkiestra
– Fortepian dodatkowy
– Akompaniament
– 2×45 min
– 2×45 min
– 45 min
– 2×45 min
– 30 min
– 15 min
*Akompaniament nie dotyczy uczniów z przedmiotem głównym: akordeon, fortepian, gitara, perkusja

UWAGA RODZICE!

Podczas składania podania o przyjęcie dziecka do szkoły należy przygotować dokument potwierdzający zgodność danych dziecka zawartych w podaniu:

1) nazwisko i imię kandydata

2) data urodzenia

3) numer PESEL

4) miejsce urodzenia

UWAGA 6-LATKOWIE

Ubiegając się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie kandydata w wieku sześciu lat, oprócz podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

1) zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym przyjęcie do szkoły, 

2) zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku braku korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym przyjęcie do szkoły.

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do gry na wybranym instrumencie.

gdpr-image
W celu zapewnienia wyższej jakości usług na tej stronie użyto plików cookie.
Skip to content