Nadzór nad szkołą

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru „Centrum Edukacji Artystycznej”.

Wizytatorzy regionalni:

Wiesław Dziedziński

Ilona Tomera-Chmiel

Biuro Wizytatora: os. Centrum E nr 2, 31-934 Kraków

Telefon: 12 642 24 26

Centrum Edukacji Artystycznej

ul. Mikołaja Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

Godziny pracy 8:00 – 16:00

E-mail: sekretariat@cea.art.pl

Telefon: 22 421 06 21

www: https://gov.pl/web/cea

gdpr-image
W celu zapewnienia wyższej jakości usług na tej stronie użyto plików cookie.
Skip to content