Dla Kandydatów

 

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

I termin - 23.05.2019r. godz. 17.00-19.00

II termin - 25.06.2019r. godz. 11.00-14.30

Przesłuchania odbędą się w klasach filialnych w podanych godzinach.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

http://www.smzegocina.pl/data/uploads/nabor/kwestonariusz-osobowy-pdf.pdf

 

UWAGA 6-LATKOWIE

Kandydat w wieku sześciu lat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie oprócz podania o przyjęcie do szkoły musi dołaczyć:

1) zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym przyjęcie do szkoły, 

2) zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku braku korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym przyjęcie do szkoły.

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do gry na wybranym instrumencie.

UWAGA RODZICE

Podczas składania podania o przyjęcie dziecka do szkoły należy przygotować dokument potwierdzający zgodność danych dziecka zawartych w podaniu:

1) nazwisko i imię kandydata

2) data urodzenia

3) numer PESEL

4) miejsce urodzenia

 

Galeria foto

Foto galeria z występów z takich imprez jak - Uroczystość pasowania uczniów SM w Żegocinie 2010 r.. Czy - Koncert noworoczny 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Muzyczne pogadanki

Szkoła Muzyczna I stopnia w Żegocinie, która właśnie prowadzi kolejny nabór uczniów zorganizuje co roczne "Muzyczne Pogadanki" - imprezę muzyczną.
CZYTAJ WIĘCEJ

Nasza idea

Jak się wydaje nowy pomysł dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie - Tomasza Cudejko na popularyzację muzyki i żegocińskiej szkoły sprawdził się.
CZYTAJ WIĘCEJ