Rada Rodziców

Rada Rodziców działająca przy Szkole Muzycznej I stopnia w Żegocinie składa się z 7 członków wybranych przez ogół rodziców w tajnych wyborach.

Kadencja Rady Rodziców trwa rok.

Do głównych zadań Rady Rodziców należy:
- reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły,
- działalność statutowa,
- gromadzenie funduszy z różnych źródeł dla wspierania działalności Szkoły,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym,
- pomoc przy organizacji szkolnych uroczystości, konkursów, koncertów, wyjazdów itp.

Na potrzeby Rady Rodziców dokonywana jest obowiązkowo wpłata w wysokości 30 zł na rok szkolny, a jeżeli w naszej Szkole uczy się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny – opłata pobierana jest jednorazowo, tj. w kwocie 30 zł.

Z budżetu Rady Rodziców finansowane są imprezy i przedsięwzięcia, nagrody dla uczniów podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, nagrody dla laureatów konkursów, kwiaty oraz inne konkretne korzyści dla naszych uczniów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za wpłacane składki, dzięki którym Rada Rodziców może aktywnie działać i angażować się w kolejne inicjatywy, i tym samym sprostać potrzebom naszych uczniów.

Galeria foto

Foto galeria z występów z takich imprez jak - Uroczystość pasowania uczniów SM w Żegocinie 2010 r.. Czy - Koncert noworoczny 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Muzyczne pogadanki

Szkoła Muzyczna I stopnia w Żegocinie, która właśnie prowadzi kolejny nabór uczniów zorganizuje co roczne "Muzyczne Pogadanki" - imprezę muzyczną.
CZYTAJ WIĘCEJ

Nasza idea

Jak się wydaje nowy pomysł dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie - Tomasza Cudejko na popularyzację muzyki i żegocińskiej szkoły sprawdził się.
CZYTAJ WIĘCEJ